Firma prowadzi doradztwo podatkowe i rozliczenia dla podmiotów gospodarczych, specjalizując się w obsłudze osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz osób wykonujących wolne zawody. Ważną dziedziną działalności firmy jest obsługa finansowa i kadrowa firmy rozliczanych na zasadzie pełnej księgowości.
Kamar s.c świadczy usługi w następujących dziedzinach:

  1. Obsługa spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego:
  • prowadzenie pełnej księgowości
  • rozliczanie firmy przed US (CIT-2 CIT-8 VAT-7)
  • sporządzanie bilansów rocznych
  2. Obsługa podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych:
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rejestru podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • wypełnianie i składanie w US deklaracji PIT-36 i VAT-7
  3. Obsługa podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy:
  • ewidencjonowanie przychodów objętych ryczałtem
  • prowadzenie rejestru podatku VAT
  • wypełnianie i składanie w US deklaracji PIT-28 i VAT-7
  4. Doradztwo dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność:
  • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • pomoc w dopełnieniu formalności związanych z przygotowaniem zgłoszeń rejestracyjnych do US
  • zgłaszanie do US zmian dotyczących prowadzenia działalności
  5. Obsługa ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą i ich pracowników:
  • pomoc w przygotowaniu i składaniu w ZUS deklaracji oraz rozliczeń
  • pomoc w kontaktach z ZUS

SIEDZIBA:
ul. Kołobrzeska 16
30-406 Kraków
BIURO:
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków
tel. (012) 269 10 62
fax (012) 267 75 30
e-mail: kamar@kamar.krakow.pl